Cenník pre súkromné jasle na Čiernej vode

(jednotná cena)

 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:30 5x týždenne 332 EUR/mesačne
  plus strava 3,30 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny na celý deň
 • celý deň
 • poldenná starostlivosť od 07:30 do 12:30 5x týždenne 200 EUR/mesačne
  plus strava 2,70 EUR -zahŕňa desiatu, obed a tekutiny počas  celého pobytu u nás
 • nepravidelná starostlivosť od 7:30 do  18:00  - 20 EUR/ deň
  plus strava 3,30 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a pitie na celý deň
 • nepravidelná poldenná  starostlivosť od 7:30 do 12:30 - 10 EUR/deň  plus strava 2,7– zahŕňa desiatu, obed a tekutiny počas celého pobytu u nás

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri súrodencoch 20% zľava na druhé dieťa

Cenník pre súkromnú škôlku v Rači

cenník pre škôlkarov (od troch rokov)

 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:30 5 x týždenne 370 EUR / mesačne
  plus strava 3,40 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:30 5 x týždenne 250 EUR / mesačne
  plus strava 3,00 EUR -zahŕňa desiatu, obed, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná starostlivosť na jeden deň od 17:00 do 17:30 - 25 EUR
  plus strava 3,40 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná poldenná  starostlivosť na 1 deň  od 7:00 do 12:30 - 15 EUR

 

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri druhom súrodencovi je 20% zľava

 

Cenník pre jasličkárov (do troch rokov)

 

 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:30 5 x týždenne 380 EUR / mesačne
  plus strava 3,40 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:30 5 x týždenne 260 EUR / mesačne
  plus strava 3,00 EUR -zahŕňa desiatu, obed, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná starostlivosť na 1 deň  od 7:00 do 17:30 - 25 EUR
  plus strava 3,40 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná poldenná  starostlivosť na 1 deň  od 7:00 do 12:30 - 15 EUR
  plus strava 3,00 EUR -zahŕňa desiatu, obed, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri súrodencovi je 20% zľava

V cene je zahrnutá výučba anglického jazyka, tvorivý čas vrátane výučby, divadelné predstavenia a spoločné akcie s rodičmi.

Vyhradzujeme si právo zaradiť dieťa medzi staršie deti ak jeho schopnosti prevyšujú schopnosti rovesníkov a naopak,  dieťa ponechať dlhšie v jasličkách (aj po dovŕšení tretieho roku), ak dieťa nedosahuje schopnosti rovesníkov. Za pochopenie ďakujeme.