O našom Dubáčiku na Čiernej vode

Nachádzame sa v bezbariérovom rodinnom dome  v tichej a pokojnej časti obce Chorvátsky Grob na Suchom mieste 60 časť Čierna voda.

K domčeku patrí priestranná, oplotená záhrada., kde s deťmi trávime toľko voľného času, koľko nám len počasie dovolí. Na záhrade máme k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete aj skákací hrad a bazény. Priestory domu sú rozdelené na: centrálnu miestnosť - kde sa deti zdržiavajú väčšiu časť dňa, dve spálne a dve kúpeľne. Zariadenie je vybavene jednoducho a účelne.

 

Do zariadenie chodia deti  zväčša od 1-4. Starším deťom sa ale nebránime. Prijímame aj neodplienkované a nechodiace deti. Všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu. Detičky nemáme rozdelené do tried majú spoločné aktivity. Tie sú spracované tak, aby zodpovedali  vývojovému stupňu každého dieťatka zvlášť.

Pri učení sa rozdeľujú k pracovným stolom podľa schopnosti - nie podľa veku. Preto deti, ktoré v danom veku nie sú na rovnakej vývojovej úrovni nie sú frustrované tým čo by mali vedieť a nevedia. A šikovnejšie deti majú náročnejšie úlohy. Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti opakujú po starších deťoch, tak rýchlejšie napredujú. Žiadnym spôsob ani mladšie ani staršie deti nestrádajú.

Ponúkame menší, stabilnejší kolektív (do 15 detí). Menší kolektív je vhodnejší pre najmenšie deti – kvôli budovaniu imunity.

V ponuke máme nasledujúce krúžky: anglický jazyk, Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.
                                                            pohybová výchova/tanečná - deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Každé dieťaťko má možnosť sa pridať, ale nikoho nenútime. Nechceme aby sa deti v tomto veku orientovali len jedným smerom, preto umožňujeme každej vekovej kategórii sa zapojiť, ale aj povedať nie.

Aktivity, ktoré v našom centre vykonávame sú vždy spojené s výučbou. Praktická časť ma prepojiť novonadobudnutú vedomosť už s existujúcou. Preto si  napríklad pestujeme rastlinky. Nestačí len počuť o tom čo rastlina potrebuje k životu treba si to aj vyskúšať.

Pri kreatívnych dielňach, ktoré sú bežnou súčasťou pracovných činnosti, pracujeme s rôznymi materiálmi. Chceme aby deti v stráženom prostredí toho čo najviac vyskúšali, preto ovoniavame, ohmatávame a ak sa dá aj ochutnávame.

Každodennou súčasťou nášho dňa sú pohybové aktivity. Tie buď prebiehajú vonku, alebo vnútri. Skáčeme cez prekážky, chodíme bosý po špagáte (zväčša vnútri), hádžeme guličky, lopty krúžky na niečo alebo do niečoho...atď.

Raz za týždeň máme hudobnú výchovu, kde detí hrajú na ľahko ovládateľné hudobné nástroje. Tancujú, spievajú a hrajú na nástroje. Učia sa cítiť rytmus, vydupávať, vytlieskavať a pod.

Každý deň si s deťmi rozvíjame inú zložku: matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania,  literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup.

Deti vedieme k základným návykom (ako je chodenie na nočník/záchod, jedenie pri stolíku, obliekanie/vyzliekanie/obúvanie/vyzúvanie, základy slušného správania, umývanie zubov a rúk, láske k blížnemu ...). Pracujeme na zlepšení senzo-motoriky, komunikácie, kooperácie, snažíme sa o rozvoj pamäte, logického myslenia, slovnej zásoby, a to prostredníctvom systematického každodenného učenia a hier.

Strava

Celodennú stravu zabezpečujeme my. Stravná jednotka začína desiatou pozostávajúcou z chlebíka s nátierkou -sladkou/slanou, jogurtu, tvarohu a iné....

Obedy v súčasnosti dovážame zo súkromnej škôlky v Limbachu. Strava je naozaj detská, vyvážená, zbytočne umelo nedochucovaná a veľmi chutná.

Olovrant ma dve časti opäť chlebík/krupicová kaša/puding a iné - sýtejšie jedlo, aby dieťatko vydržalo do večere a ovocie.

Jedálny lístok posielame emailom na začiatku týždňa, aby sa mohli rodičia k nemu vyjadriť. Akceptujeme aj vlastnú stravu.

Na pitie podávame nesladené čaje, čistú vodu a v období chorôb vodu dochutenú džúsom.

Pekne prosíme neprehliadnuť pri vyplňovaní prihlášky priestor vyčlenení potravinových intoleranciam.

Personálne obsadenie

V súčasnosti sme v zariadení dve  pani učiteľky: Dadka a Peťka. Dadka ma vyštudovanú Predškolskú inkluzívnu (špeciálnu) pedagogiku a Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo. Peťka je sociálny pedagóg. Máme urobené skúšky hygienického minima aby sme mohli manipulovať so stravou. V dohľadnej dobe nás čaká kurz prvej pomoci, dúfame, že ho nikdy nevyužijeme. Obe sa s láskou a trpezlivosťou venujeme deťom už roky. S nami obomi sa stretnete aj v nových priestoroch v Rači. Veríme, že si nás Vaše deti aj Vy obľúbite.

Otváracia doba

Každý deň, okrem štátnych sviatkov od 7:00 – 17:30hod. Máme otvorené aj v lete !-).

V prípade potreby vieme otvoriť skôr, alebo zavrieť neskôr.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu :-)