Škôlka Čierna Voda

Ako to vyzerá u nás v škôlke na Čiernej Vode ?

O našom Dubáčiku na Čiernej vode

O našom Dubáčiku na Čiernej vode

Na Čiernej vode máme dva Dubáčiky a to na Suchom mieste 60 a Drozdej 20 (obec Chorvátsky Grob)

 

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov (deťom do 5 rokov). Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme. Všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Na Čiernej vode máme dva Dubáčiky a to na Suchom mieste 60 a Drozdej 20 (obec Chorvátsky Grob)

 

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov (deťom do 5 rokov). Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme. Všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Bližšie info

Bližšie info

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť k pracovným stolom podľa schopnosti (nie veku!). Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

V oboch Dubáčikoch na Čiernej vode ponúkame menší, stabilnejší kolektív (do 18 detí). Menší kolektív je vhodnejší pre najmenšie deti aj kvôli budovaniu imunity a je ideálnym pre budovanie prvotných sociálnych vzťahov.

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť k pracovným stolom podľa schopnosti (nie veku!). Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

V oboch Dubáčikoch na Čiernej vode ponúkame menší, stabilnejší kolektív (do 18 detí). Menší kolektív je vhodnejší pre najmenšie deti aj kvôli budovaniu imunity a je ideálnym pre budovanie prvotných sociálnych vzťahov.

V ponuke máme nasledujúce krúžky:

V ponuke máme nasledujúce krúžky:

Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.

deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Strava

Celodennú stravu sprostredkovávame my. Stravná jednotka začína desiatou, pokračuje obedom a končí olovrantom.

  •  Na Drozdej a Suchom mieste odoberáme celodennú stravu zo zariadenia: Čo jedia zdravé deti.

Cena stravnej jednotky je 5 eur na celý deň. 

Jedálny lístok posielame emailom na začiatku týždňa, aby sa rodičia k nemu mohli vyjadriť. Vieme zabezpečiť aj stravu pre deti s niektorými druhmi intolerancii, prípadne akceptujeme vlastnú stravu ( z dôvodu intolerancie). Na pitie podávame nesladené čaje, čistú vodu v priebehu celého dňa.

 
Ďalšie výhody

S deťmi v našej škôlke rozvíjame rôzne zložky

S deťmi v našej škôlke rozvíjame rôzne zložky

matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

portrait-nursery-school-teacher

Cenník

Celodenná starostlivosť

od 07:00 do 17:00 5x týždenne

410 EUR / mesačne 

Póldenná starostlivosť

od 07:00 do 12:30 5x týždenne

310 EUR / mesačne 

Nepravidelná starostlivosť

od 7:00 do 17:00 

27 EUR / 1 deň 

Nepravidelná poldenná starostlivosť

na jeden deň od 7:00 do 12:30 

17 EUR / 1 deň 

 

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri súrodencoch 20% zľava na druhé dieťa

Budeme sa tešiť, ak sa nás (po dohovore) rozhodnete navštíviť.