Škôlka rača

Ako to vyzerá u nás v škôlke v Rači ?

O našom Dubáčiku v Rači

O našom Dubáčiku v Rači

V rači máme 2 prevádzky, jednu nájdete  na Víťaznej 7, využívame však vchod z Výhonskej, kde je bezproblémové parkovanie. Priestory škôlky sa nachádzajú v dvojpodlažnom rodinnom dome s veľkou záhradou. Na záhrade máme k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete bazény.

 

Našu novú prevádzku nájdete na Jurkovičová:

Je to nová prevádzka v Rači. V dvojpodlažnom, podpivničenom dom, prispôsobenom potrebám detí. Priestory otvárame od 2.5.2022. Prevádzka bude otvorené od 7:00-17:00. Stravu zabezpečuje Čo jedia zdravé deti. Email kontakt: dubacik.jurkovicova@gmail.com. Telefónne kontakty rovnaké ako pri ostatných troch.

V rači máme 2 prevádzky, jednu nájdete  na Víťaznej 7, využívame však vchod z Výhonskej, kde je bezproblémové parkovanie. Priestory škôlky sa nachádzajú v dvojpodlažnom rodinnom dome s veľkou záhradou. Na záhrade máme k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete bazény.

 

Našu novú prevádzku nájdete na Jurkovičová:

Je to nová prevádzka v Rači. V dvojpodlažnom, podpivničenom dom, prispôsobenom potrebám detí. Priestory otvárame od 2.5.2022. Prevádzka bude otvorené od 7:00-17:00. Stravu zabezpečuje Čo jedia zdravé deti. Email kontakt: dubacik.jurkovicova@gmail.com. Telefónne kontakty rovnaké ako pri ostatných troch.

Bližšie info

Bližšie info

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov. Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme, všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť do troch tried. Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

Kapacita školky je 25 ludí.

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov. Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme, všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť do troch tried. Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

Kapacita školky je 25 ludí.

V ponuke máme nasledujúce krúžky:

V ponuke máme nasledujúce krúžky:

Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.

deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Strava

Celodennú stravu sprostredkovávame my. Stravná jednotka začína desiatou, pokračuje obedom a končí olovrantom s ovocím.

Deťom sa podáva v priebehu celého dňa voda, alebo nesladené, nesýtene nápoje.
Stravu dovážame zo zariadenia Čo jedia zdravé deti. 

Cena stravnej jednotky na 

Víťaznej 

je na celý deň 5-eur 

Na Jurkovičovej je na

celý deň 5,-eur a 

Zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny na celý deň.

Jedálny lístok posielame emailom na začiatku týždňa, aby sa mohli rodičia k nemu vyjadriť. Vieme zabezpečiť aj stravu pre deti s niektorými druhmi intolerancii, prípadne akceptujeme vlastnú stravu.

Ďalšie výhody

S deťmi rozvíjame rôzne zložky

S deťmi rozvíjame rôzne zložky

matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

caucasian-little-girl-painting-with-colorful-hands-paints-home-early-education-preparing-school-preschool-development-children-game

Prevádzka Víťazná

Celodenná starostlivosť Víťazná

od 07:00 do 17:00

5 x týždenne 

430,-eur / mesačne

Póldenná starostlivosť 

od 07:00 do 12:30 5 x týždenne

330 EUR / mesačne

Nepravidelná starostlivosť 

od 7:00 do 17:00 

29 EUR / 1 deň

Nepravidelná poldenná starostlivosť 

od 7:00 do 12:30 

17,5EUR / 1 deň

Prevádzka Jurkovičová

Celodenná starostlivosť Jurkovičová

od 07:00 do 17:00 5 x týždenne 

440,-eur / mesačne

Póldenná starostlivosť 

od 07:00 do 12:30 5 x týždenne

340 EUR / mesačne

Nepravidelná starostlivosť 

od 7:00 do 17:00 

30 EUR / 1 deň

Nepravidelná poldenná starostlivosť 

od 7:00 do 12:30 

18 EUR / 1 deň

 

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri súrodencoch 20% zľava na druhé dieťa

Budeme sa tešiť, ak sa nás (po dohovore) rozhodnete navštíviť.